کونوایچی - Anshu Christa Jacobson - Kunoichi

کونوایچی (くノ一) به  فرد مونثی اطلاق می‌شود که نینپو تمرین می‌کند یا نینجاست. برای سال‌های زیادی خیلی‌ها از من سوال می‌پرسیدند که معنی کونوایچی چیست و شغل نینجاهای زن چه بوده است. زمانی که من جوانتر بودم و هنگام تمریناتم از من می‌خواستند و من اندکی تحریک می‌شدم، چون من می‌دانستم آنها می‌خواهند که من بگویم آنها از  سبکنس یا حرکات مجاب کننده استفاده می‌کردند تا بر مردان پیروز شوند. ایده‌ی سبکنسجی  و فانتزی‌هایی در مورد این، تنها مهارت‌های کونوایچی‌ها نیست.


به نظر می‌رسد که عبارت کونوایچی، از نام و بخش‌های کلمه کانجی زن ( ، onna)  مشتق شده باشد و این کانجی را به صورت دوباره‌نویسی شده به این حالت نوشته باشند. کو ( ، ku) – نو ( ، no) – ایچی ( ، ichi). ترجمه این سه عبارت به صورت: کو (،ku) به معنی عدد نه، نو (، )  به معنی استعداد یا مستعد، ایچی به معنی یک است که در نهایت معنی “نه استعداد در یک شخص” یا “نه نابغه در یک نفر است”.

کونوایچی - Anshu Christa Jacobson - Kunoichi

محققان و مورخان نظریه‌های مختلفی در مورد معنی این کلمه دارند. با نگاهی به نینجاهای مرد که تمرینشان در ۸ دروازه و شامل ۱۸ هنر بوده است -این هشت دروازه را “نینجا هاچی‌مون” می‌نامند – می‌توان به این نتیجه رسید که نینجاهای زن نیز باید در یک “دروازه” بیشتر تمرین می‌کردند و این دروازه بر روی مسائل جنسی به عنوان یک سلاح تکیه می‌کرده است. به عنوان یک تمرین کننده نینپو، خیلی از زن‌ها را دیدم که می‌خواهند این مهارت را کنار بگذارند. اما هر زنی باید بداند قدرت متقاعدکنندگی و اغواکنندگی جبنهسمی که ما داریم می‌تواند بسیار کنترل کننده، و در هنگام بکارگیری سلاحی بسیار مفید و قدرتمند باشد.
خیلی از سازمان‌های نینجای دیگر می‌خواهند که شما فکر کنید که نینجاهای زن (کونوایچی) مانند نینجاهای مرد آموزش نمی‌دیدند. این موضوع کاملا اشتباه است و احتمالا به این دلیل است که مردان به جهان ما سلطه پیدا کرده‌اند. اگرچه تمرینات آنها بر مفاد متفاوتی تمرکز داشته است (توانایی فیزیکی را نمی‌توان نادیده گرفت)، آنها نیز در تمامی ۱۸ هنر نینجا و هشت دروازه هاچی مون تمرین می‌کردند. این هنر ها شامل اختفا، جاسوسی، ترور، مبارزه تن به تن و مبارزه با اسلحه است. تنها کونوایچی‌ها در یک دروازه دیگر نیز تمرین می‌کردند. که نهمین هنر را کامل می‌کرد. این مهارت یا استعداد بود که نینجاهای زن را از نینجاهای مرد متمایز می‌کرد. هنگامی که زن‌ها (کونوایچی) در مبارزه نزدیک آموزش داده می‌شدند، فرا می‌گرفتند، که این هنر را تنها هنگامی که گرفتار شدند به کار گیرند. کونوایچی‌ها معمولا خود را در لباس مبدل به عنوان گیشا، روسپی، هنرمند، فالگیر و چیزهای شبیه به این معرفی می‌کردند تا به دشمن بسیار نزدیک شوند. تصور می‌شود آنها با زود قربانی کردن خود، دشمن را گمراه می‌کردند و به اندازه کافی به دشمن نزدیک می‌شدند آنگاه با مسموم کردن دشمنان به هدف خود می‌رسیدند. این نیز محتمل است که کونوایچی‌ها به عنوان خدمتکار خانه خود را نشان دهند، که به آن‌ها فرصت‌های زیادی برای شنود اطلاعات، یا نزدیک شدن به قربانی مورد نظر و کشتن وی با تاکتیک‌های مخفیانه می‌داد. کونوایچی‌ها سلاح‌ها را در لباس مبدل خود مخفی می‌کردند. سوزن‌های زهرآگین را در موها و چاقوها را در آستین خود نهان می‌کردند. همچنین، گاها کونوایچی‌ها وسایل بی‌ضرر خود را تبدیل به سلاح می‌کردند. به عنوان مثال: آن‌ها یاد می‌گرفتند که چگونه با کفش چوبی خود استخوان را بشکنند، تیغی را درون بادزن خود مخفی نمایند، یا از چتر خود به عنوان یک سپر موقت استفاده کنند.

کونوایچی - Anshu Christa Jacobson - Kunoichi

کونوایچی - Anshu Christa Jacobson - Kunoichi

بیشتر افرادی که این مقاله را می‌خوانند تمامی اطلاعاتی که من نوشته‌ام را متوجه نخواهند شد. ذهن بیشتر آن‌ها با چیزهایی که نشان داده شده است پرت می‌شود. این هدف من است!
من مسلما، اگر بالاترین کونوایچی در جهان نباشم، یکی از تمرین کنندگان نینجوتسو در جهان هستم. من تنها یک کونوایچی در جهان پهناور سازمان نینجوتسو هستم، اما تصور یک زن لباس‌های مرا بیرون آورده (مرا برهنه نموده)، و استفاده از قدرت زنانه‌اش چشم بسیاری را گرفته است.
مهم نیست ما چه تعداد تصویر، مقاله یا دی وی دی تهیه می‌کنیم، من همچنان زنی در هنرهای رزمی تحت سلطه مردان هستم. بلافاصله پس از اینکه زنی زیبایش را نمایان می‌کند، مردم تمایل دارند تا به اینکه من در هنر اختفا آموزش دیده‌ام فکر نکنند، آنها توسط چیزهای دیگر گیر می‌افتند. قبایل کهن نینجا این را می‌دانستند و بر این علائم تعلیق کننده سرمایه‌گذاری می‌کردند!

کونوایچی - Anshu Christa Jacobson - Kunoichi

اگرچه بخش مردانه این را تائید نمی‌کند، نینجاهای زن (کونوایچی‌ها) دارای موقعیت‌های بیشتری در قتل‌های مخفیانه و ماموریت‌هایی که نیازمند مهارت‌هایی در زمینه اختفاست، بودند. آنها به احتمال زیاد بیشتر می‌توانستند در سنگر دشمن نفوذ کنند.
بعضی از قبایل نینجا هیچ گاه تمایل نداشتند تا زنان را نینجا بنامند. اما واقعیت این است که آنها به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از قبیله بودند، به عنوان بخشی در مقابل مردان. حتی در طبقه‌ سامورایی هم زنانی را داشتیم که مبارز بودند و در گرماگرم جنگ‌ها به نبرد پرداخته‌اند. این زنان اونا – بوگیشا (女武芸者) نامیده می‌شدند. اونا-بوگیشا زنی از طبقه بوکه (buke) در ژاپن فئودال بود که در زمینه استفاده از سلاح (به طور معمول ناگی ناتا) آموزش دیده بود. لفظ از دو کلمه اونا (زن) و بوگیشا (جنگجو) تشکیل شده است. استفاده از لفظ “زن سامورایی” از نظر تکنیکی بی‌مسما است. سامورایی یک لفظ با جنسیت تعین شده در ژاپنی است، و تنها برای مردانی از طبقه بوکه به کار می‌رود. به همچنین، “بوشی مونث” یا “اونا بوشی” نیز غلط است. زیرا بوشی یک لفظ و عبارت با جنسیت مشخص مردانه است. زنی از طبقه بوکه را شاید به عنوان بوکه-نو-اونا (buke-no-onna) خطاب می‌کردند، که شاید با ترجمه تحت الفظی به معنی زنی از طبقه بوکه باشد. این عبارت بوکه-نو-اونا مشخص نمی‌کند که فرد مورد سوال در هنر رزمی آموزشی دیده است. تنها توصیفی از پیشینه خانواده زن ارائه می‌کند.
کونوایچی خواهری مخفیانه در ژاپن فئودال بود. این زن‌ها در فریب کارشناس در ترور استاد بودند. راهبان زن معبد، معشوقه‌ها و بندگان به راحتی به قصر اربابان رفت و آمد می‌کردند. از آنجا که این زنان بدون جلب توجه می‌توانستند عبور و مرور کنند، می‌توانستند کار جاسوسی را به خوبی و بدون کمترین یا بدون هیچ مزاحمتی با ایستادن در یک  سایه انجام دهند.
کونوایچی-جوتسو حول محور فریب می‌گردد. این زنان جنگجو تمریناتشان را بر پایه تاکتیک‌های غافلگیری و سلاح‌های مخفی گزاردند. یک کونوایچی هرگز زمان و انرژی خود را در یک موقعیت درگیری به هدر نمی‌دهد. مهارت‌های مبارزه تن‌به‌تن و با سلاح آن‌ها با حمله‌های مهلک جایگزین شده‌اند تا حریفشان را به سرعت ناتوان سازند. هوشیار باشید که یک کونوایچی هیچ گاه شکست خورده نیست. اگرچه ممکن است او ضعیف و بدون کمک به نظر برسد ولی این خدعه است. در واقعیت، کونوایچی از ویژگی‌های ظاهری و پاسخ‌های عاطفی خود استفاده می‌کند تا کسانی را که به او آسیب زده‌اند را کنترل کند.

کونوایچی - Anshu Christa Jacobson - Kunoichi

در این روزها تعداد زیادی مدرسه آموزش نین جوتسو وجود دارد. بیشتر مدارس نین جوتسو توسط مردان برگزار می‌شوند، به جز بودو ریو نینجوتسو دوجو Budo Ryu Ninjutsu Dojo (هنگامی که من می‌گویم “بیشتر سازمان‌ها” با توجه به تعداد تمرین کنندگان این ارزیابی را انجام می‌دهم.) دوجوی بودو ریو نینجوتسو بیش از ۶۰۰۰ تمرین کننده نینجوتسو در ۱۵ کشور مختلف دارد. نتنها دوجوی بین المللی بودو ریو نینجوتسو بزرگترین مدرسه کوکا (Koka) در نینجوتسو است، بلکه تنها سازمان بزرگی است که توسط زن برگزار می‌گردد. حتی دراین زمان تکنیک‌های کونوایچی به عنوانی بخشی جدایی ناپذیر بودو و فراگیری ۱۸ مهارت شینوبی است. هاچی مون ما را به درک جهان هستی رهنمون می‌کند و نیازمند شناخت کامل جوهره‌ی زنان بزرگ و جنگجویان سایه‌هاست.

این مطلب و تصاویر آن با کسب مجوز از خانم سنسی آنشو کریستا جکوبسون – Anhsu Christa Jacobson نویسنده مطلب و صاحب عکس‌های فوق ترجمه و انتشار یافته است.

برای رجوع به سایت ایشان می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

www.BudoRyuNinjutsu.com

این نوشته در اصطلاحات ارسال و , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

12 Responses to کونوایچی در هنر نین جوتسو

 1. sooshia می‌گوید:

  وای خیلی جالب بود
  بی نهایت
  خسته نباشی:)
  عالی بود
  اووووفف خوش به حالش کاش منم میتونستم:(

 2. kagemusha می‌گوید:

  سلام
  واقعا مطلبت جالب بود سایتت در آینده بهترین میشه اگه همینطوری ادامه بدی
  تا جایی که بتونم کمکت کی کنم
  آری گاتو

 3. سنسی آلبوطاها می‌گوید:

  سلام و درود بر شما

  دوست عزیز مطالب شما بسیار جامع و پرمحتواست . تلاش شما در جهت اطلاع رسانی واضح و گویاست .

  من خانم آنشو کریستا جکوبسون رو از لحاظ تصویری میشناسم و فیلم های ایشون روهم دیدم .
  بسیار زیبا تمرین میکنند و میتوان گفت ایشون از نوادر زنان نینجا ست .
  لیکن از لحاظ موقعیت تنها کسانی میتوانند بعنوان نینجا شناخته شوند که دارای اصالت و تعلیم یافته بازماندگان نین جوتسو باشند .
  از مطالب خوبتون تشکر میکنم و برایتان آرزوی موفقیت دارم . فقط در درج تصاویر بیشتر ملاحضه کنید .
  امیدورام تلاشهای شما در این عرصه روزی به اوج شکوفائی برسد .

  یا حق

  بنده کمترین

  رسول آلبوطاها

 4. میلاد محبتی می‌گوید:

  خیر دوست من من با ایشون حرف زدم و مطالب زیادی از ایشون فهمیدم از سال ۲۰۰۴ من ایشون رو ریویو میکردم .
  ایشون یه مدتی بوجینکان و یه مدتی تومو ریو و…… کار کرده.
  در مورد تومو ریو که به قول خودش کار کرده باید بگم این مدرسه هیچ اصل و پایه ای نداره و اصلا تومو ریو یی وجود نداشته. و فیلم های ایشون جنبه مارکتینگ داره و تبلیغاتی
  ایشون مدیر مجله شینوبی هستن و سبک من در آوردی ایشون بودو ریو نینجوتسو هست 🙂 مخلوطی از بوجینکان تقلبی و تومو ریو و تحقیقهای نینجوتسویی ایشون و………………
  طی چندین باری هم که با ایشون صحبت کردن کمی مقرور هستن و از سوالات من تفره میرفتن
  دوستان به ظاهر رو نبینید
  ممنون از حسن توجه شما

  • میلاد محبتی می‌گوید:

   ممنون از حسن توجه شما. من چیزی بلد نیستم دوست من

  • میلاد محبتی می‌گوید:

   سلام
   حداقل مینوشتی سوکه میلاد نه میلاد هاتسومی 🙂
   به هر حال دوست من اگه شما اکنون در مورد این زن به تازگی مطلب خوندی من مدتها پیش ایشون رو میشناختم و حتی در مورد کارای ایشون و زمان کلاس هاش و سلسله مراتب سرتیفیکیت ایشون سوال میکردم که همیشه حاشیه میرفت و…..
   به هر حال اگر شما به من میخندی ممنون که خندیدی……..
   من دیگه به این تاپیک نمیام چون همه ما از حقیقت فراری هستیم
   از مدیر سایت هم برای این سایت متشکرم. و برای این مدتی که اینجا بودم منو ببخشید.با تشکر

 5. milad mohabati می‌گوید:

  salam. Dar mored in khanom bayad begam ke ishon train khobi daran,ama ishon ba sabke mandaravardi jadidesh budoryuninjutsu ke makhloti az bujinkan mandaravardi hatsomi va tomo ryu va…. Hast ke tomo ryu aslan vojod khareji nadare va karaye ishon va filmash aksaran janbe marketing va tablighati dare.ishon modire majale shinobi magazin hast va aknon dar amrica talim mide,man chandin bar ba ishon sobat kardam va ghoror khasi daran,va az akshaye mankani ham badesh nemiyad 🙂 . Behar hal ishon chizi az ninjutsu nemidonan jenab albotaha

 6. milad mohabati می‌گوید:

  dar mord zanani ke ninja kar mikardan bayad begam mataleb interneti va filmhaye markting japoni va khareji va mak dojoha mozo ro kamelan taghir dadan, va felan ta inja bedonid ke daymyo ha emperatori tanha ninja mard dashtan va chizi be onvan konoichi ya be ebarati 9 bealavaye 1 ya roze sami vojod nadashte. Va tanha az sosoki( zanan darbar) be onvan jasos zabani estefade mikardan va hich jaye tarikhe japon az 310 sal pish be ghabl chizi be nam konoichi nadashtim.

 7. پایگاه نینجا می‌گوید:

  سلام
  با عرض خسته نباشید ، وبگاه پایگاه نینجا با رویکردی جدید شروع به کار کرده است.
  امید واریم بتوانیم با هم فکری و همکاری شما وایجاد فضایی متفاوت قدمی در راه پیشرفت این هنر برداریم .
  موفق باشید.
  پایگاه نینجا

 8. سیاوش می‌گوید:

  من یه خورده گیج شدم شما زنی یا مرد ؟ هرچند فرقی نمی کنه ولی فکر کردم شما مرد هستید بعد فکر کردم خانمی حالا فکر میکنم چند نفرید . در کل دمتون گرم . اگه نظر منو به عنوانه یه مرد یخوایت میگم که خانم سنسی آنشو کریستا جکوبسون در کارش موفق بوده . تا شما نگفته بودی فکر کردم یک مدله !! ولی عکسا باعث نشد مطلبو نفهمم درواقع میشه گفت عکسا خود مطلب هستش .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *